Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Treballadors de l'establiment
Catalunya. 1999
    Valor
10 i menys 1.076,9
Més de 10 1.552,3
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles