Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Valor
2 mesos i menys 264,1
De 3 a 5 mesos 190,0
De 6 a 11 mesos 258,2
D'1 a 2 anys 241,1
De 2 a 3 anys 231,0
De 3 a 6 anys 509,3
De 6 a 12 anys 547,9
12 anys i més 1.175,5
Total 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles