Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
2 mesos i menys 292,9
De 3 a 5 mesos 202,0
De 6 a 11 mesos 265,0
D'1 a 2 anys 303,5
De 2 a 3 anys 238,7
De 3 a 6 anys 502,5
De 6 a 12 anys 565,2
12 anys i més 1.108,3
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles