Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 1999
    Valor
2 mesos i menys 303,6
De 3 a 5 mesos 219,0
De 6 a 11 mesos 187,9
D'1 a 2 anys 197,7
De 2 a 3 anys 129,8
De 3 a 6 anys 311,5
De 6 a 12 anys 508,6
12 anys i més 771,0
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles