Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
No han treballat 861,4
Menys de 30 hores setmanals 428,1
De 30 a menys de 35 hores setmanals 230,1
De 35 a menys de 40 hores setmanals 324,0
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.064,5
45 hores setmanals i més 192,6
Total 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles