Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 477,0 647,6 1.124,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.056,8 861,1 1.917,9
45 hores setmanals i més 195,5 71,1 266,6
Total 1.818,8 1.632,4 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles