Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 120,6 814,5 189,5 1.124,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 77,2 1.497,0 343,7 1.917,9
45 hores setmanals i més 3,9 201,4 61,3 266,6
Total 211,1 2.616,4 623,6 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles