Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades / Situació professional
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  Assalar.   No assal.     Total
Menys de 35 hores setmanals 987,3 137,3 1.124,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.748,4 169,4 1.917,9
45 hores setmanals i més 117,6 149,0 266,6
Total 2.915,0 536,2 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles