Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals
Catalunya. 2018
    Valor
No han treballat 260,9
Menys de 30 hores setmanals 442,0
De 30 a menys de 35 hores setmanals 221,3
De 35 a menys de 40 hores setmanals 349,2
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.591,2
45 hores setmanals i més 357,7
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles