Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals
Catalunya. 2018
    Valor
Menys de 35 hores setmanals 543,1
De 35 a menys de 45 hores setmanals 2.363,0
45 hores setmanals i més 329,5
Sense horari habitual 126,6
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles