Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2018
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 58,0
Indústries extractives, energia, aigua i residus 55,7
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 181,7
Química i cautxú 112,3
Metal·lúrgia 75,9
Maquinària, material elèctric i de transport 200,9
Construcció 212,5
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 163,3
Comerç detall 329,8
Transport i emmagatzematge 192,9
Hostaleria 268,9
Informació i comunicacions 115,6
Activitats financeres i assegurances 63,9
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 255,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 173,8
Administració pública 177,1
Educació 207,2
Sanitat i serveis socials 276,7
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 240,9
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles