Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 49,7
Indústries extractives, energia, aigua i residus 46,3
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 216,0
Química i cautxú 103,5
Metal·lúrgia 58,5
Maquinària, material elèctric i de transport 186,1
Construcció 205,9
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 188,5
Comerç detall 349,5
Transport i emmagatzematge 207,2
Hostaleria 257,2
Informació i comunicacions 105,3
Activitats financeres i assegurances 67,5
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 273,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 192,6
Administració pública 181,9
Educació 229,8
Sanitat i serveis socials 306,3
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 252,8
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles