Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Agricultura 42,1 9,6 51,7
Indústria 427,6 193,6 621,3
Construcció 175,4 19,4 194,7
Serveis 1.164,4 1.408,6 2.573,0
Total 1.809,5 1.631,2 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles