Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Agricultura 2,4 31,9 12,6 46,9
Indústria 13,9 439,3 83,2 536,4
Construcció 5,6 158,1 23,2 186,8
Serveis 128,0 1.783,5 317,1 2.228,7
Total 149,9 2.412,7 436,1 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles