Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2013
  P. principal   P. no principal     Total
Agricultura 27,8 24,6 52,4
Indústria 299,6 247,6 547,2
Construcció 117,4 66,6 184,0
Serveis 1.068,2 1.117,7 2.185,9
Total 1.513,1 1.456,5 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles