Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Assalar.   No assal.     Total
Agricultura 19,3 27,5 46,9
Indústria 492,6 43,8 536,4
Construcció 122,6 64,2 186,8
Serveis 1.854,2 374,4 2.228,7
Total 2.488,8 510,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles