Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Situació professional
Catalunya. 2019
  Assalar.   No assal.     Total
Agricultura 29,7 22,0 51,7
Indústria 577,4 43,9 621,3
Construcció 142,8 51,9 194,7
Serveis 2.168,9 404,0 2.573,0
Total 2.918,8 521,9 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles