Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 2013
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 8,9 76,7 32,5 401,8 519,9
D'1 a 3 anys 7,0 57,2 19,8 272,5 356,5
3 anys i més 36,5 413,3 131,7 1.511,6 2.093,2
Total 52,4 547,2 184,0 2.185,9 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles