Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 4t trimestre del 2013
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 8,4 81,0 34,4 413,6 537,3
D'1 a 3 anys 6,2 58,1 21,7 273,1 359,2
3 anys i més 32,2 397,4 130,7 1.542,0 2.102,2
Total 46,9 536,4 186,8 2.228,7 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles