Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 8,7 104,9 40,9 582,9 737,4
D'1 a 3 anys 6,7 78,0 39,5 398,2 522,3
3 anys i més 31,8 421,3 126,1 1.612,2 2.191,5
Total 47,2 604,2 206,4 2.593,3 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles