Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 6,3 75,1 33,3 433,0 547,7
D'1 a 3 anys 7,7 91,1 40,3 446,4 585,5
3 anys i més 33,1 438,0 132,9 1.713,9 2.317,9
Total 47,2 604,2 206,4 2.593,3 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles