Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2013
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 12,9 39,5 52,4
Indústria 60,8 486,5 547,2
Construcció 31,2 152,8 184,0
Serveis 224,6 1.961,3 2.185,9
Total 329,4 2.640,2 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles