Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 1999
    Valor
2 mesos i menys 155,3
De 3 a 5 mesos 144,7
De 6 a 11 mesos 199,7
D'1 a 2 anys 291,3
De 2 a 3 anys 174,6
De 3 a 6 anys 349,9
De 6 a 12 anys 530,4
12 anys i més 783,2
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles