Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
2 mesos i menys 148,6
De 3 a 5 mesos 115,5
De 6 a 11 mesos 150,5
D'1 a 2 anys 198,1
De 2 a 3 anys 189,5
De 3 a 6 anys 490,9
De 6 a 12 anys 719,6
12 anys i més 986,1
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles