Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
2 mesos i menys 199,8
De 3 a 5 mesos 151,8
De 6 a 11 mesos 220,6
D'1 a 2 anys 320,0
De 2 a 3 anys 264,7
De 3 a 6 anys 490,0
De 6 a 12 anys 610,6
12 anys i més 1.133,7
Total 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles