Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
2 mesos i menys 206,3
De 3 a 5 mesos 135,7
De 6 a 11 mesos 231,1
D'1 a 2 anys 324,9
De 2 a 3 anys 267,8
De 3 a 6 anys 542,0
De 6 a 12 anys 582,8
12 anys i més 1.187,7
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles