Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 286,0 282,1 568,1
D'1 a 3 anys 300,2 265,0 565,2
3 anys i més 1.195,8 1.033,2 2.229,0
Total 1.781,9 1.580,3 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles