Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  16 a 24   25 i més     Total
11 mesos i menys 125,4 446,7 572,1
D'1 a 3 anys 73,0 511,7 584,7
3 anys i més 24,1 2.210,2 2.234,3
Total 222,4 3.168,7 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles