Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Edat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  16 a 24   25 i més     Total
11 mesos i menys 121,7 451,4 573,1
D'1 a 3 anys 73,8 518,9 592,7
3 anys i més 28,8 2.283,6 2.312,4
Total 224,3 3.253,9 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles