Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sector
Catalunya. 2008
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 15,0 119,1 87,5 462,7 684,3
D'1 a 3 anys 12,4 124,7 95,7 460,4 693,1
3 anys i més 43,2 536,3 217,8 1.406,6 2.204,0
Total 70,5 780,1 401,0 2.329,7 3.581,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles