Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sector
Catalunya. 2013
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 7,2 59,4 26,2 305,9 398,7
D'1 a 3 anys 8,0 62,9 20,4 296,5 387,8
3 anys i més 37,2 424,9 137,3 1.583,6 2.183,0
Total 52,4 547,2 184,0 2.185,9 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles