Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sector
Catalunya. 2018
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 8,4 93,2 39,1 427,4 568,1
D'1 a 3 anys 4,9 104,3 31,2 424,8 565,2
3 anys i més 44,7 429,1 142,2 1.612,9 2.229,0
Total 58,0 626,6 212,5 2.465,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles