Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Niv. formació (CCED-2000)
Catalunya. 2013
  An. i prim.   Secund.   Superior  
   Total
11 mesos i menys 46,5 215,3 136,8 398,7
D'1 a 3 anys 42,5 190,0 155,3 387,8
3 anys i més 240,4 1.002,9 939,8 2.183,0
Total 329,4 1.408,2 1.231,9 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles