Saltar al contingut principal
Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Niv. formació (CNED-2014)
Catalunya. 2018
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
11 mesos i menys 42,4 300,6 225,0 568,1
D'1 a 3 anys 36,2 247,1 281,8 565,2
3 anys i més 127,0 1.060,1 1.041,9 2.229,0
Total 205,7 1.607,7 1.548,8 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles