Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2013
    Valor
Analfabets i educació primària 329,4
Educació secundària 1a. etapa 736,3
Educació secundària 2a. etapa 671,9
Educació superior 1.231,9
Total 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles