Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 2013
  An. i prim.   Secund.   Superior  
   Total
11 mesos i menys 54,0 274,5 191,4 519,9
D'1 a 3 anys 44,6 170,8 141,1 356,5
3 anys i més 230,8 963,0 899,4 2.093,2
Total 329,4 1.408,2 1.231,9 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles