Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional actual
Catalunya. 2004
    Valor
Assalariats 2.630,8
No assalariats 540,2
Total 3.171,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles