Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nacionalitat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Espanyola 2.939,7
Estrangera 538,4
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles