Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nacionalitat
Catalunya. 2019
    Valor
Espanyola 2.922,2
Estrangera 518,5
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles