Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Cursa o no estudis
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Cursa estudis 389,1
No cursa estudis 2.838,4
Total 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles