Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Cursa o no estudis
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Cursa estudis 410,7
No cursa estudis 3.067,4
Total 3.478,1

Taules disponibles