Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Directors i gerents 150,5
Professionals científics i intel·lectuals 687,4
Tècnics i professionals de suport 428,4
Empleats oficina, comptables i administratius 450,7
Treballadors restauració, personals i venedors 708,2
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 32,6
Artesans, treballadors indústries i construcció 383,8
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 282,3
Ocupacions elementals 352,8
Ocupacions militars 1,6
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles