Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Valor
Directors i gerents 151,6
Professionals científics i intel·lectuals 691,6
Tècnics i professionals de suport 433,1
Empleats oficina, comptables i administratius 418,2
Treballadors restauració, personals i venedors 673,3
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 46,2
Artesans, treballadors indústries i construcció 378,3
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 292,5
Ocupacions elementals 332,1
Ocupacions militars 0,3
Total 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles