Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 2013
    Valor
Directors i gerents 154,9
Professionals científics i intel·lectuals 529,6
Tècnics i professionals de suport 300,1
Empleats oficina, comptables i administratius 392,0
Treballadors restauració, personals i venedors 618,0
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 51,6
Artesans, treballadors indústries i construcció 339,0
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 268,0
Ocupacions elementals 315,2
Ocupacions militars 1,3
Total 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles