Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Directors i gerents 151,6
Professionals científics i intel·lectuals 535,4
Tècnics i professionals de suport 309,0
Empleats oficina, comptables i administratius 403,6
Treballadors restauració, personals i venedors 648,5
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 46,5
Artesans, treballadors indústries i construcció 340,9
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 260,0
Ocupacions elementals 301,8
Ocupacions militars 1,5
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles