Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 2018
    Valor
Directors i gerents 164,2
Professionals científics i intel·lectuals 644,7
Tècnics i professionals de suport 376,8
Empleats oficina, comptables i administratius 442,6
Treballadors restauració, personals i venedors 667,0
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 50,3
Artesans, treballadors indústries i construcció 370,7
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 280,9
Ocupacions elementals 364,8
Ocupacions militars 0,2
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles