Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 2019
    Valor
Directors i gerents 160,3
Professionals científics i intel·lectuals 684,4
Tècnics i professionals de suport 413,1
Empleats oficina, comptables i administratius 436,5
Treballadors restauració, personals i venedors 700,7
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 40,7
Artesans, treballadors indústries i construcció 373,4
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 282,3
Ocupacions elementals 348,1
Ocupacions militars 1,2
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles