Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Analfabets i educació primària 181,5
Educació secundària 1a. etapa 914,1
Educació secundària 2a. etapa 763,8
Educació superior 1.591,8
Total 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles