Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
    Valor
Analfabets i educació primària 184,9
Educació secundària 1a. etapa 870,9
Educació secundària 2a. etapa 768,5
Educació superior 1.616,4
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles