Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Analfabets i educació primària 183,3
Educació secundària 1a. etapa 889,1
Educació secundària 2a. etapa 772,7
Educació superior 1.632,9
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles