Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 3,3 219,1 222,4
De 25 a 34 anys 22,2 646,8 669,0
De 35 a 44 anys 59,4 926,9 986,2
De 45 a 54 anys 54,2 891,5 945,7
De 55 anys i més 60,2 507,6 567,8
Total 199,2 3.192,0 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles