Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 159,9 1.360,9 1.353,5 2.874,2
No assalariats 39,3 256,4 221,2 517,0
Total 199,2 1.617,3 1.574,7 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles